Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2017

keniczii
7060 cb46 500
Reposted fromseasons seasons viawiksz wiksz
keniczii
nienawidzę słów "inni mają gorzej", bo każdy, choć raz w życiu przeżywał swój własny koniec świata.
Reposted frommefir mefir viawiksz wiksz
keniczii
5373 e3d7
Reposted fromkyte kyte viawiksz wiksz

May 06 2017

0024 fa23 500
Reposted frompussyporn pussyporn viawiksz wiksz

May 05 2017

5241 5fcd
Reposted fromrocknrollqueen rocknrollqueen viawiksz wiksz

April 26 2017

keniczii
Nigdy nie kłóć się w łóżku. Możesz się w nim godzić. Pilnuj, żeby to, co ze świata, nie wchodziło między Was przynajmniej tam. Noc ma być czuła.
— Ian Kerner
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawiksz wiksz
keniczii
7562 2688
Reposted fromswissfondue swissfondue viawiksz wiksz
4818 8cb3
Reposted fromsunlight sunlight viawiksz wiksz
keniczii
7723 217d 500
Reposted fromwezuwia wezuwia viawiksz wiksz
keniczii
1568 15d5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawiksz wiksz

April 16 2017

keniczii
0182 3c00
keniczii
2062 08ca
Reposted fromSzczurek Szczurek viakrewzwodka krewzwodka
keniczii
Reposted fromshakeme shakeme vianastypsychotic nastypsychotic

June 30 2015

keniczii
1462 6f87 500
Reposted fromtoft toft vianastypsychotic nastypsychotic

June 29 2015

keniczii
9339 4dc4 500
Reposted fromscorpix scorpix vianastypsychotic nastypsychotic

June 28 2015

keniczii
3723 ae0c 500

June 24 2015

keniczii
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawiksz wiksz
keniczii
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— zdecydowaniezdecydowaniezdecydowanie.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viawiksz wiksz
keniczii
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawiksz wiksz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl