Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

keniczii
1462 6f87 500
Reposted fromtoft toft vianastypsychotic nastypsychotic

June 29 2015

keniczii
9339 4dc4 500
Reposted fromscorpix scorpix vianastypsychotic nastypsychotic

June 28 2015

keniczii
3723 ae0c 500

June 24 2015

keniczii
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawiksz wiksz
keniczii
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— zdecydowaniezdecydowaniezdecydowanie.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viawiksz wiksz
keniczii
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawiksz wiksz

June 23 2015

keniczii
0848 401b
Reposted fromunr-eal unr-eal vianadelle nadelle

June 16 2015

keniczii
Mądra kobieta wie, że mężczyzna wyraża miłość w inny sposób niż słowami. Mądry mężczyzna wie, że kobieta lubi te słowa usłyszeć.
9558 f2fb
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viawiksz wiksz
keniczii
keniczii
już nigdy nie będę walczyć o Twoje towarzystwo. Gdybyś chciał to byś był.
— kochamzycdobrze.soup.io/
Reposted fromkochamzycdobrze kochamzycdobrze viawiksz wiksz

June 12 2015

keniczii
są oczy, których koloru nigdy nie zapomnisz,
są usta, z których pocałunku nigdy nie zetrzesz
Reposted fromunforgiving unforgiving viafremde fremde
keniczii
1635 b51f 500

An interactive cloud made of 6,000 light bulbs

CLOUD is a large scale interactive installation by artist Caitlind r.c. Brown that appeared September 15th as part of Nuit Blanche Calgary in Alberta, Canada. The piece is made from 1,000 working lightbulbs on pullchains and an additional 5,000 made from donated burnt out lights donated by the public. Visitors to the installation could pull the chains causing the cloud to sort of shimmer and flicker.

Reposted fromsawb sawb viafremde fremde
keniczii
1139 ec57
Reposted frompiehus piehus vianastypsychotic nastypsychotic
4205 9406 500

hazlindaelina:

El Born, Barcelona 

keniczii
Udajemy przyjaźń, ukrywamy związki. Ale najgorsza jest miłość, której nie okazujemy. Najgorsze są rzeczy, które ukrywamy przed sobą
— Revenge

June 10 2015

keniczii
keniczii
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromgdybam gdybam vianadelle nadelle
keniczii
I gdzieś w środku był ten smutek, ta wiedza, że to i tak skończy się źle. Że ten ogień was spali. Że macie w sobie za dużo prądu, że on może porazić was samych.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk vianadelle nadelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl