Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

keniczii
Nigdy nie kłóć się w łóżku. Możesz się w nim godzić. Pilnuj, żeby to, co ze świata, nie wchodziło między Was przynajmniej tam. Noc ma być czuła.
— Ian Kerner
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawiksz wiksz
keniczii
7562 2688
Reposted fromswissfondue swissfondue viawiksz wiksz
4818 8cb3
Reposted fromsunlight sunlight viawiksz wiksz
keniczii
7723 217d 500
Reposted fromwezuwia wezuwia viawiksz wiksz
keniczii
1568 15d5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawiksz wiksz

April 16 2017

keniczii
0182 3c00
keniczii
2062 08ca
Reposted fromSzczurek Szczurek viakrewzwodka krewzwodka
keniczii
Reposted fromshakeme shakeme vianastypsychotic nastypsychotic

June 30 2015

keniczii
1462 6f87 500
Reposted fromtoft toft vianastypsychotic nastypsychotic

June 29 2015

keniczii
9339 4dc4 500
Reposted fromscorpix scorpix vianastypsychotic nastypsychotic

June 28 2015

keniczii
3723 ae0c 500

June 24 2015

keniczii
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawiksz wiksz
keniczii
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— zdecydowaniezdecydowaniezdecydowanie.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viawiksz wiksz
keniczii
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawiksz wiksz

June 23 2015

keniczii
0848 401b
Reposted fromunr-eal unr-eal vianadelle nadelle

June 16 2015

keniczii
Mądra kobieta wie, że mężczyzna wyraża miłość w inny sposób niż słowami. Mądry mężczyzna wie, że kobieta lubi te słowa usłyszeć.
9558 f2fb
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viawiksz wiksz
keniczii
keniczii
już nigdy nie będę walczyć o Twoje towarzystwo. Gdybyś chciał to byś był.
— kochamzycdobrze.soup.io/
Reposted fromkochamzycdobrze kochamzycdobrze viawiksz wiksz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl